Jak zkontrolovat byt či dům

Chytrý Rádce vytipuje rizika technického stavu nemovitosti, která by vám jinak mohla zůstat skryta, a podle toho se vědomě rozhodnete, co s nemovitostí dál. Někdy se říká „blahá nevědomost“, v případě nemovitosti však důsledky nevědomého rozhodování obvykle vedou k nečekaným, hlavně však nepříjemným a situacím. Pokud nejde přímo o zdraví, tak zcela jistě o velké finanční prostředky – ať už se jedná o dlouholeté úspory nebo o hypotéky s dlouhou dobou splatnosti. Koneckonců se na řadu neblahých příkladů můžete zeptat přímo vašeho Chytrého Rádce.

Chytrý Rádce poskytuje klientům dobré tipy na rizika a problémy, které se vyskytují v nemovitostech. Vždy záleží na druhu a rozsahu nemovitosti. Většinou se jedná o několik kamínků z celé mozaiky prověřování technického stavu nemovitosti, které si Chytrý Rádce souhrnně spojí a vytvoří pro klienta bližší a především srozumitelný pohled na technický stav nemovitosti. Komplexní a úplnou kontrolu nemovitosti dokáže zajistit odborník s dlouholetou praxí v oboru stavebnictví a realitního trhu, který umí odhalit i skrytá a méně běžná rizika.

Co je náplní kontroly:

 1.  místní šetření, kontrola stavu nemovitosti, popis stávajícího stavu
 2. kontrola dostupných podkladů – projektová dokumentace, katastr nemovitostí, podklady od majitele, developera apod. 
 3. přehledný soupis rozpoznatelných vad a nedodělků včetně doporučeného řešení
 4. porovnání s projektovou dokumentací a standardy projektu
 5. kontrola odstranění vad a nedodělků, vyjednávání o odstranění vad a nedodělků
 6. účast na vyřešení reklamací
 7. úplné vyřešení (odstranění nebo sleva) vad a nedodělků uvedených v soupisu z přejímky
 8. na základě očekávání klienta, odborného a ekonomického posouzení nemovitosti provedeme odhad její reálné ceny včetně návrhu dalšího postupu (oprava, sleva z ceny, apod.)
 9. spolupráce při vyjednávání o konečné ceně nemovitosti tak, aby se co nejvíce přiblížila ceně reálné

ÚČAST NA PŘEJÍMCE NOVOSTAVBY - NOVÝ BYT ČI DŮM

Chytrý Rádce kontrolou odhalí zjevné vady a nedodělky, které developer následně musí odstranit nebo vyřešit slevou z kupní ceny. Rozsah kontroly zahrnuje detailní kontrolu všech prvků nemovitosti, a to zejména:

 1.  Půdorys a ověření skutečné výměry
 2. Podlahy, povrchy stěn a stropů
 3. Dlažby a obklady
 4. Okna a parapety
 5. Vstupní a interiérové dveře
 6. Zařizovací předměty a vybavení
 7. Domovní instalace (voda, kanalizace, vytápění, vzduchotechnika, elektro)
 8. Balkony, terasy, předzahrádky
 9. Sklepy, garáže a společné prostory domu
 10. Požární bezpečnost a hygienické podmínky

Chytrý Rádce sepíše na místě zjevné vady a stav domu nebo bytu a tento soupis může sloužit jako soupis vad a nedodělků pro kupujícího, který ho předá zástupci developera. V soupisu jsou shrnuty všechny zjištěné zjevné skutečnosti a identifikovány zjevné vady a nedodělky, které by měl developer následně odstranit nebo vyřešit slevou z kupní ceny. V rámci kontroly jsme schopni provést i ocenění (finanční náročnost na odstranění) zjištěných vad a nedodělků. Kontrola nemovitostí je neinvazivní, jedná se pouze o vizuální průzkum rezidenční nemovitosti. Účelem kontroly je identifikovat vady a nedodělky, které by mohly snižovat cenu, omezovat funkčnost nebo estetiku nemovitosti.

Prováděné práce dle požadavků klienta na náročnost prohlídky:

 1.  Nastudování dostupné projektové dokumentace
 2. Detailní prohlídka přístupných společných částí budovy
 3. Zaměření a zjištění skutečného provedení stavby
 4. Provedení fotografické dokumentace
 5. Písemné vyhodnocení zjištěného stavu, identifikace a dokumentace závad
 6. Odhad nákladů na odstranění zjištěných závad
 7. Technický návrh odstranění zjištěných poruch a závad
 8. Provedení pasportu stavby a výkazu výměr
 9. Uvedení orientačních cen dalších souvisejících stavebních prací
 10. Návrh technického řešení souvisejících stavebních prací
 11. Sestavení dlouhodobého časového a finančního plánu údržby a oprav nemovitosti

KOUPĚ STARŠÍHO BYTU NEBO DOMU?

Chytrý Rádce kontrolou rodinného domu nebo bytu, informuje kupujícího o stavebně-technickém stavu nemovitosti a o nákladech na nutné opravy či rekonstrukci. Prodávající díky naší objektivní zprávě může zvýšit atraktivitu své nemovitosti. Zpráva může být použita i jako podklad pro vyjednávání o ceně nemovitosti. Kontrola nemovitosti je neinvazivní, vizuální průzkum nemovitosti. Účelem kontroly je identifikovat významné pozorovatelné defekty konstrukcí a komponentů nemovitosti. Výstupním dokladem je zpráva o stavu nemovitosti, která identifikuje významné závady, včetně nákladů na nutné opravy či rekonstrukci. Kontrola může zahrnovat specifická měření a další úkony ve sjednaném rozsahu.

 

Zpět