Vzdělávání

Chytrý Rádce se rozhodl předávat zkušenosti a znalosti dál, a proto navazuje profesionální vztah se širokou veřejností, studenty stavebních oborů středních a vysokých škol. 

Chytrý Rádce působí jako motivátor a průvodce, pomáhá zájemci nalézt správný směr nebo řešení. Chytrý Rádce jako mentor podporuje nejen mladé lidi orientovat se v praxi. Mentoring umožňuje flexibilní spolupráci, která je založena na společné dohodě. Časový rozsah ani konkrétní obsah není žádným způsobem předem určený nebo limitovaný. Mentoring se stává neocenitelnou zkušeností, zdrojem kontaktů a oboustranným prospěchem. Chytrý Rádce vám nabízí jak odborný, tak i osobnostní rozvoj.

Neváhejte se obrátit se na svého Chytrého Rádce.

 

Zpět